Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wzbogacił się o nową, nietypową pomoc naukową w postaci robota-krowy. Dzięki niemu studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej będą mieli możliwość lepszego przygotowania się do późniejszej pracy w zawodzie.