Wydzielone strefy buforowe zostały wprowadzone w pojazdach komunikacji miejskiej w związku z pandemią koronawirusa. Aktualnie, taśmy oddzielające pasażerów od motorniczych znikają z tramwajów.