Plany dotyczące budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów w zachodniej części miasta wzbudziły ogromne obawy wśród mieszkańców wrocławskich osiedli Jerzmanów i Złotniki, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i zorganizowali protest. Co więcej, do 29 marca każdy mieszkaniec może złożyć do UM wniosek o zmianę Miejscowego...