Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych było najważniejszą tego typu placówką w tym regionie. W powojennej Polsce budynek przetrwał tylko dwie dekady.