Trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania skwerowi przy ul. Wojciecha Bogusławskiego, imię Czesława Niemena.