Jak zapowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, na najbliższe dwa grudniowe weekendy zaplanowane zostało wykonanie szybkiego remontu nawierzchni na fragmencie obwodnicy śródmiejskiej – al. Hallera. Na okres prowadzonych prac, wdrożona zostanie organizacja ruchu zastępczego.