Latem 2021 roku operatorem kortów tenisowych przy ul. Pułtuskiej została spółka WCT Spartan. Wcześniej przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, w ramach których zarówno mieszkańcy, jak i zainteresowane środowiska tenisowe zgłosiły swoje propozycje związane z zagospodarowaniem tego terenu. Na podstawie przekazanych uwag i propozycji stworzono nową koncepcję…