Spółka Wrocławskie Inwestycje zamknęła postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy ul. Pomorskiej we Wrocławiu, na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta. Wykonawca wybrany w ramach konkursu ofert to poznańska firma Torpol S.A.