Z przejścia podziemnego na placu Społecznym korzysta codziennie wielu wrocławian. Niestety po zmroku było to dość niebezpiecznie, ze względu na zdewastowane oświetlenie. Naprawą lamp zajął się Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.