W stolicy Dolnego Śląska powołany został pierwszy w Polsce klub parakolarski – ProRace Poland. W ostatnich latach polscy parakolarze osiągają liczne sukcesy na największych wydarzeniach sportowych świata, a powstanie klubu to szansa na dalszy rozwój tej dyscypliny oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania i trenowania nowych parakolarzy.