Środki zostały przyznane w ramach programu LIFE, którego głównym celem jest wspieranie projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu, a także promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Jest to program zarządzany przez Komisję Europejską.