We wrześniu 2020 roku informowaliśmy o konkursie realizowanym w ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej, w ramach którego wrocławscy artyści mogli składać oferty sprzedażowe swoich dzieł. Aktualnie powstała wystawa składająca się z wygranych prac.