Wrocław ogłosił przetarg na realizację miejskiego programu teleopieki. Już jesienią tego roku 500 wrocławskich seniorów będzie mogło skorzystać ze specjalnych urządzeń, które pomogą lepiej reagować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.