AKTUALNOŚCI

Prezydent Wrocławia wypowiedział porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim. Miasto Wrocław nie będzie już wydawać decyzji, postanowień i zaleceń konserwatorskich. 

Do Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego trafiło podpisane przez prezydenta Wrocławia wypowiedzenie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Gminą Wrocław a Wojewodą Dolnośląskim. Oznacza to zmiany w zakresie wydawania m. in. decyzji konserwatorskich.
AKTUALNOŚCI

Prezydent powołał Radę ds. Zwierząt. 

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Społeczną Radę ds. Zwierząt. Do jej zadań należeć będzie m.in. opiniowanie i rekomendowanie koncepcji, dokumentów strategicznych, aktów prawa miejscowego dotyczących odpowiedniego traktowania zwierząt. Wśród członków Rady są naukowcy, lekarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych czy  lekarze weterynarii. 
© Miejsca We Wrocławiu 2022 all rights reserved.