Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu powstała Pracownia Medycyny Pola Walki i Balistyki Sądowej. Jest to pierwsza tego typu pracownia w kraju, którą utworzono na cywilnej uczelni. W ramach jej działalności studenci przeprowadzają ekspertyzy dotyczące ofiar postrzałów i wybuchów, przechodzą specjalistyczne szkolenia z zakresu medycyny katastrof...