W wyniku przeprowadzanej aktualnie metamorfozy dawny Wydział Farmacji zamieni się w biurowiec L’UNI. Projekt wnętrz oraz renowacji budynku stworzyła Pracownia architektoniczna Maćków, natomiast nadzór inwestorski pełni firma Prime Project.