Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, podczas dwóch najbliższych weekendów przejazd przez ul. Szczecińską, na wysokości przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 275, będzie niemożliwy. Przyczyną utrudnień będą prace remontowe prowadzone przez PKP PLK.