W piątek chwilę po godzinie 14:00 doszło do samozapłonu silnika w autobusie linii D.