Port Miejski przy ulicy Kleczkowskiej, niewątpliwie jeden z najciekawszych obszarów Wrocławia, na którego terenie znajdują się ciekawe zbytki architektury przemysłowej, od lat niszczał, nie wzbudzając niczyjego zainteresowania. Teren ten, ze względu na nieżeglowność Odry dawno, stracił swoją pierwotną funkcję. Mimo to dwa zabytkowe od dawna...