Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyremontował i przystosował lokal przeznaczony na mieszkanie opieki wytchnieniowej. Mieszkanie będzie służyło opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którzy przez pewien czas nie będą mogli opiekować się tymi osobami m.in. ze względu na konieczność wypoczynku, zdarzenie losowe, czy potrzebę załatwienia ważnych spraw.