W wybranych lokalizacjach na terenach TBS we Wrocławiu pojawiają się specjalnie pojemniki na odpady elektryczne. Celem akcji jest umożliwienie mieszkańcom osiedli właściwe składowanie elektroodpadów, a następnie ich recykling i utylizację.