14 października 1919 roku Pruski Sejm przyjął uchwałę, w ramach której niemiecki Śląsk został podzielony na dwie prowincje: Dolny Śląsk ze stolicą we Wrocławiu i Górny Śląsk ze stolicą w Opolu. Ustawa wykonawcza w tej sprawie weszła w życie 25 lipca 1920 roku.