W lipcu bieżącego roku, radni miejscy przyjęli uchwałę dotyczącą podwyższenia cen biletów komunikacji miejskiej. Wrocławianie nie zgadzają się z tą decyzją i walczą o pozostawienie aktualnie obowiązujących cen.