Mimo strat i szkód wyrządzonych przez pandemię Wrocław nie zboczył z obranego kursu. Konsekwentnie i zgodnie z harmonogramem realizuje kluczowe dla życia miasta inwestycje, rozwija transport zbiorowy, poprawia jakość powietrza i życia mieszkańców. Na to m.in. zwracał uwagę prezydent Jacek Sutryk w swoim raporcie o...