Nieistniejąca Poczta Główna przy ul. Wita Stwosza.