Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał osiem nowych decyzji w sprawie otwartego dostępu. Jedna z nich dotyczy połączenia na trasie międzynarodowej Praga – Gdynia Główna – Praga. Pociąg miałby się również zatrzymywać na stacji we Wrocławiu, co ułatwiłoby podróżowanie do stolicy Czech mieszkańcom Dolnego Śląska.