Do 1 lipca 2024 każdy zainteresowany może złożyć wniosek do Planu Ogólnego, który jest przygotowywany dla Wrocławia. To zupełnie nowy, bardzo ważny dokument planistyczny, który określi, jak będzie rozwijać się przestrzennie nasze miasto. Potrzeba jego opracowania wynika z ustawy, która weszła w życie w ubiegłym...