Mało kto wie, że przy ul. Nankiera 8 znajduje się najstarszy budynek mieszkalny w mieście. Pierwsze wzmianki o Domku Romańskim, znanym także jako Dom Panien Trzebnickich, pochodzą z 1208 roku.