Placem Cyckowym (niem. Zitzenplatz) nazywano kiedyś obecną uliczkę Świętej Barbary….