We wrześniu 2021 roku oddano do użytku odcinek Promenady Krzyckiej od ul. Borowskiej do ul. Bardzkiej. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do budowy kolejnych fragmentów trasy rowerowo-pieszej, a mianowicie odcinek od ul. Bardzkiej do ul. Śliwkowej oraz odcinek od ul. Ziębickiej do ul. Gazowej.