Wrocławska Szkoła Podstawowa nr 84 bierze udział w projekcie „Pies w szkole”, w ramach którego psy należące do nauczycieli są wprowadzane na teren placówki, by poprawiać samopoczucie uczniów i pomagać im w ponownej aklimatyzacji w szkole i powrocie do nauki stacjonarnej.