W sobotę 10 kwietnia wchodzi w życie zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Do wykroczeń tych zalicza się się m. in. zachowanie ostrożności przy wyprowadzaniu psa.