Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia i dr Rashed Mustafa Sarwar – koordynator UNICEF-u ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce, podpisali specjalne memorandum, na mocy którego Wrocław otrzyma 42 mln 177 tys. zł na działania i projekty pomocowe związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w Polsce.