Pod koniec 2019 roku w ramach projektu Grow Green rozpoczęto prace mające na celu zazielenienie ulicy Daszyńskiego. W ramach inwestycji powstały m. in. parklety wypełnione zielenią. Jak okazało się z biegiem czasu, konstrukcje mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla pieszych i kierowców.