Jak poinformował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, w poniedziałek 15 czerwca, Strefa Płatnego Parkowania we Wrocławiu powiększyła się o 169 miejsc i objęła trzy kolejne ulice. Zmiany dotyczą strefy C, w której ceny za postój są najniższe.