Park Henrykowski to nowy zielony teren dla osiedli Tarnogaj, Huby, Gaj i Przedmieście Oławskie, który został zgłoszony do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2019 i 2020.