Nie każdy wrocławianin wie, że na terenie Stabłowic znajdowały się kiedyś dwa pałace. Choć budynki już nie istnieją, zachowały się jednak przedstawiające je stare fotografie.