Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o kolejnym historycznym odkryciu, jakiego dokonano na terenie Ostrowa Tumskiego. Mowa o reliktach zabudowy przy katedrze, które odsłonięto podczas nadzorowanych prac dla przyłącza ciepłowniczego do Muzeum Archidiecezjalnego.