Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje dokumentację projektową związaną z nowym skwerem, który powstanie na wrocławskim Tarnogaju. W ramach inwestycji powstaną dwie strefy: wypoczynkowa i rekreacyjno-sportowa.