Nowych roślin pojawiło się w ubiegłym roku na terenie Wrocławia całkiem sporo. Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, są to głównie nasadzenia kompensacyjne za zieleń usuniętą podczas prowadzonych robót drogowych. Część z nich to jednak całkowicie nowe tereny zielone.