Tylko w tym roku we wrocławskich przedszkolach publicznych uruchomionych zostanie niemal 1400 nowych miejsc. To możliwe dzięki konsekwentnej budowie nowych placówek oraz rozbudowie już istniejących. Od września 2018 roku zostało utworzonych ponad 5200 nowych miejsc w przedszkolach.