Urządzenia znajdujące się w Centrach Obsługi Mieszkańca umożliwiają uiszczanie należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, rejestracji samochodu oraz innych uprawnień dla kierowców, a także opłaty skarbowej. Jeżeli chodzi o siedzibę ZDiUM-u, w ciągu najbliższych dni pojawi się tam dodatkowo możliwość dokonywania m....