W XIII wieku pojawił się na lewym brzegu Odry ośrodek miejski, który według planu Henryka III Białego miał osłabić pozycję Wrocławia. Jednak Nowe Miasto, bo o nim mowa, nie rozwinęło się na tyle, by móc zagrażać swojemu sąsiadowi.