Zarząd Zieleni Miejskiej posadził sześć platanów na placu mieszczącym się na rogu ulic Szewskiej i Wita Stwosza. Jak informuje ZZM, pierwszy rok w nowym miejscu jest najtrudniejszy i po tym okresie okaże się, czy obecne warunki odpowiadają platanom.