Wspieranie inicjatyw mieszkańców, rozwój kompetencji kadr kultury, tworzenie sieci współpracy i otwarte dla wszystkich wydarzenia. We Wrocławiu rusza instytucja nowego typu: Wrocławski Instytut Kultury.