Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu podjął uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na podjęcie działań związanych z możliwością zbycia wybranych nieruchomości zlokalizowanych w obrębie Kompleksu Stadionu Olimpijskiego. Los dawnego Basenu Olimpijskiego mogą zatem podzielić inne zabytkowe obiekty.