W 2021 roku Ekosystem usunął ponad 440 ton odpadów z 44 punktów zlokalizowanych na terenie całego miasta. Koszt likwidacji dzikich wysypisk wyniósł prawie pół miliona złotych. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk apeluje do mieszkańców, by nie zaśmiecać miasta.