Zieleni we Wrocławiu cały czas przybywa, prowadzone są nasadzenia kwiatów, krzewów i drzew. Prezydent Jacek Sutryk postanowił przeznaczyć na ten cel ponad 3 miliony złotych, tak by roślin w całym mieście pojawiło się jeszcze więcej.