Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego w Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2020 roku, Wrocław Główny był stacją z największą wymianą pasażerską. Kolejne miejsca pod względem rocznej wymiany pasażerskiej to Poznań Główny oraz Warszawa Wschodnia.