Podczas prac remontowych prowadzonych na terenie auli najstarszego liceum we Wrocławiu, robotnicy odkryli pozostałości cennego malowidła z pierwszej połowy XX wieku. Jest to historyczny herb Wrocławia, który został ukryty pod tynkiem jeszcze przed II wojną światową.